Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty. Programy.

Na tej stronie będą umieszczane ciekawe efekty zajęć i zabaw z dziećmi, realizowane w ramach projektów.

 • "Piękna Nasza Polska Cała"

  Brak opisu obrazka
  W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała" - Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J.Lipiński-Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
  Data publikacji: 30-09-2018 17:51
 • "Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy"

  Brak opisu obrazka
  "Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy" - to program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45 - 65 rokiem życia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Badanie przeprowadza Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. W naszym przedszkolu badania obejmują dzieci 6- letnie.
  Data publikacji: 24-09-2017 22:38
 • "Przedszkole dla wszystkich przyjazne"

  Brak opisu obrazka
  "Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej"  - to projekt realizowany przez Miasto Opole, dofinansowany z Funduszy Europejskich.  CEL projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci, ich rodziców i  nauczycieli z terenu 15 gmin Aglomeracji Opolskiej. Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. - 30.06.2019 r
  Data publikacji: 19-09-2017 18:28
 • "Opowieści z krainy liczb"

  Brak opisu obrazka
  W dniach 16.02.2015 – 20.02.2015 4-latki z PP w Starych Budkowicach zrealizowały drugi „mały” projekt w ramach Bliżejprzedszkolnego projektu edukacyjnego „Poszukiwacze przygód”  wspomagający rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną. Tygodniowe zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne „Opowieści z krainy liczb” sprawiły dzieciom dużo frajdy. Naszym hasłem przewodnim było „matematyczna sprawa to wspaniała zabawa”.Zajęcia zaczęliśmy od rozważań nt. zastosowania matematyki w domach, prowadziliśmy rozmowy z dorosłymi podczas mini ankiety ulicznej nt. „Czy matematyka jest Pani/Panu potrzebna w pracy?”, samodzielne piekliśmy muffinki używając różnych miarek, przeliczaliśmy, klasyfikowaliśmy figury geometryczne, układaliśmy z nich różne kompozycje, wykorzystaliśmy bajkę o królewnie Śnieżce i wierszyki o figurach geometrycznych „Trójkątna bajka” oraz „Bajka całkiem nowa prostokątna i kwadratowa” do ćwiczeń matematycznych, szukaliśmy matematyki w muzyce i reprodukcjach obrazów słynnych malarzy, np. Pablo Picasso. Nasze matematyczne poszukiwania zakończyliśmy wielkim „Spacerem matematycznym” – grą planszową, którą samodzielnie ułożyliśmy z kartek papieru na podłodze. Podczas gry wykonaliśmy wiele matematycznych działań. 
  Data publikacji: 16-03-2015 21:23
 • "Uczymy się zasad savoir - vivre"

  Brak opisu obrazka
  Uczymy się zasad savoir – vivre z autorami wierszy dla dzieci. Grupa 4-latków z Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach postanowiła wziąć udział w realizacji Bliżejprzedszkolnego projektu edukacyjnego „Poszukiwacze przygód”. Cykl zajęć w ramach pierwszego z małych projektów „Dziękuję, przepraszam, proszę” odbył w dniach 09.02.2015 – 13.02.2015. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy „pisarze w wierszykach podpowiadają, jak grzeczne dzieci zachować się mają”. Dlatego też dzieci poznały utwory literackie J. Brzechwy, J. Tuwima oraz innych autorów ukazujące wady dzieci w krzywym zwierciadle. Przedszkolaki doszły do wniosku, że nie będą brać przykładu z literackich bohaterów, a ich wady nauczyły ich właściwych postaw. Byliśmy także w bibliotece, gdzie poznaliśmy ciekawe książki uczące zasad savoir - vivre oraz w teatrze lalek, gdzie w praktyce mogliśmy sprawdzić naszą znajomość zasad dobrego zachowania w tym specyficznym miejscu publicznym. Zorganizowaliśmy wystawę prac pt. „Niezwykli bohaterowie pana Jana i Juliana” oraz przeprowadziliśmy konkurs grupowy „Znam zasady savoir – vivre”. 
  Data publikacji: 16-03-2015 18:47
 • Projekt edukacyjny "Świat zaklęty w bibliotece"

  Brak opisu obrazka
  Główne założenie projektu: rozbudzenie motywacji czytelniczych oraz potrzeby kontaktu dzieci z książką. Cele szczegółowe: Dzięki różnorodnym działaniom dziecko po zakończeniu projektu: - interesuje się książką; - odczuwa potrzebę i sens kontaktu z książką; - dostrzega znaczenie książki jako przekazu humoru, wiedzy, informacji; - wzbogaca swoją wiedzę o otaczającym świecie poprzez systematyczny kontakt z książką; - z zainteresowaniem i uwagą słucha czytanych głośno utworów dziecięcej literatury klasyczne  i współczesnej; - prowadzi zeszyt czytelniczy pt. „Album bajek przeczytanych”; - ilustruje poznane utwory literackie; - uczestniczy w rozmowach inspirowanych literaturą klasyczną i współczesną; - odtwarza z pamięci wybrane teksty z literatury dziecięcej – autoprezentacja; - wykazuje się znajomością przeczytanych wspólnie z rodzicami i wysłuchanych podczas zajęć  bibliotecznych utworów; - rozpoznaje i nazywa bohaterów poznanych książek; - chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach bibliotecznych; - aktywnie pracuje w grupie; - zna zasady zachowania się i korzystania z biblioteki, korzysta ze zbiorów biblioteki publicznej, biblioteczki przedszkolnej, domowej; korzysta z książek zgromadzonych w kąciku książki w sali przedszkolnej – bajki dla dzieci, czasopisma, atlasy, albumy, książki przyrodnicze, itp.; - aktywnie korzysta z zasobów biblioteki publicznej – ubiega się o tytuł „Molika książkowego”; - zna i stosuje zasady właściwego korzystania z książek; - interesuje się samodzielnym czytaniem.  
  Data publikacji: 21-04-2014 19:01
 • Zdobywamy Kosmos

  Brak opisu obrazka
  Przez pierwsze dwa tygodnie lutego 2014 r. przedszkolaki z grupy III realizowały projekt pt. „Zdobywamy kosmos”. W trakcie projektu realizowano wiele obszarów z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego w różnych zakresach. Celem  głównym przedsięwzięcia było wyzwalanie ciekawości poznawczej, uświadomienie piękna i nieskończoności kosmosu, a w szczególności: - rozbudzenie ciekawości poznawczej, - poszerzenie wiadomości nt. kosmosu, - wzbogacenie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa poprzez wprowadzanie nazw nowo   poznanych zjawisk, poszerzanie słownictwa dotyczącego pojęć przyrodniczych, - budzenie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych, - przybliżenie ludzi, którzy „zbliżyli” nas do kosmosu, - integrowanie grupy poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych celów, - pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej, - rozwijanie umiejętności przedstawiania zjawisk i wydarzeń fantastycznych w określonej   przestrzeni, - wyzwalanie pozytywnych emocji. Uczestnikami działania byli: dzieci grupy III, rodzice, nauczyciele, pani bibliotekarka. Miejscami zajęć związanych z realizacją zadań były:  sala przedszkolna, domy dzieci, biblioteka.    
  Data publikacji: 20-02-2014 19:01
 • Projekt edukacyjny "Mój przyjaciel Miś"

  Brak opisu obrazka
  Projekt "Mój przyjaciel Miś" był realizowany od listopada 2012r. do czerwca 2013 r. Tematem projektu był pluszowy miś, zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lat. Miś to nie tylko miła, pluszowa przytulanka. Miś bardzo bliski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony. Misiaczki towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości jak i smutku. Projekt „Mój przyjaciel Miś”  miał więc na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju najmłodszych przedszkolaków.   Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań literaturą, stworzenie różnych sytuacji edukacyjnych służących rozwojowi zdolności artystycznych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek oraz książek, pobudzenie dzieci do działań artystycznych, rozwijanie umiejętności językowych, integracja dzieci i rodziców poprzez aktywne uczestnictwo w obchodach „Światowego Dnia Pluszowego Misia” Projekt skierowany był głównie dla dzieci najmłodszych z naszego przedszkola. W realizacje projektu zostali także włączeni rodzice oraz p. Maria Wieczorek - bibliotekarka z Publicznej Biblioteki w Starych Budkowicach oraz p. Katarzyna Chimiak.      
  Data publikacji: 07-06-2014 23:22
Wersja XML