Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja - rok szkolny 2015/2016

 • Rekrutacja - rok szkolny 2015/2016

    Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach na rok szkolny 2015/2016:   I.  Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym -od dnia 02.03 do 05.03. 2015 r. II. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola- od dnia 12.03 do 27.03 2015 r. III. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przedszkola – do 03.04.2015 r. IV. Potwierdzenie przez rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola – 07.04 do 13.04 2015 r.   V. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola – 16 .04.2015 r. VI. Uruchomienie procedury odwoławczej – 17.04.2015 r.
  Data publikacji: 25-02-2015 17:21
 • Druki do pobrania

  Tutaj znajdują się najważniejsze druki do pobrania 
  Data publikacji: 25-02-2015 17:37
Wersja XML