Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobre Praktyki

 • "Przedszkolaki wesołe zdobywają szkołę" 2018

  Brak opisu obrazka
  W czerwcu 2018 zakończyła się w Przedszkolu Publicznym i Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach realizacja projektu edukacyjnego pt. „Przedszkolaki wesołe zdobywają szkołę”, opartego na założeniach i celach opracowanej i wdrożonej w roku szkolnym 2013/2014 innowacji pedagogicznej o tym samym tytule. Projekt objął grupę przedszkolaków realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz grupę około 20 uczniów klasy IV i II PSP w Starych Budkowicach, którzy  współprowadzili lub uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wychowawczo – edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Spotkania przedszkolaków z uczniami szkoły polegały na wspólnych zabawach, prowadzeniu przez uczniów gier dydaktycznych dla przedszkolaków. Ponadto grupa starszaków uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli PSP w Starych Budkowicach, które miały przybliżyć przyszłym pierwszoklasistom zasady organizacji zajęć w szkole, zaprezentować im najczęściej wykorzystywane techniki i formy pracy. Działaniami ukierunkowanymi szczególnie na wspieranie rodziców w odpowiednim kierowaniu rozwojem emocjonalnym dzieci objęto także rodziców dzieci przedszkolnych.  Zajęcia dla przedszkolaków w szkole opierały się na scenariuszach tworzonych przez nauczycieli szkolnych w oparciu o zdiagnozowane, na podstawie rozmowy z wychowawcą przedszkola, potrzeby dzieci przedszkolnych. 
  Data publikacji: 14-08-2018 21:47
 • "Przedszkolaki wesołe zdobywają szkołę"

  Brak opisu obrazka
  Już kolejny rok nasze przedszkole ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową w Starych Budkowicach. Dzieci z grupy najstarszej w ramach Dobrych Praktyk uczestniczyły w roku szkolnym 2016/2017 na zajęciach specjalnie dla nich przygotowywanych. Brały także udział w niektórych uroczystościach i imprezach szkolnych takich jak: Powitanie wiosny, szkolne Jasełka, teatrzyk  "Królewna Śnieżka" w wykonaniu uczniów. Zajęcia dla dzieci odbywały się zarówno w sali gimnastycznej,  sali językowej, w pracowni chemicznej i przyrodniczej. 
  Data publikacji: 19-09-2017 19:02
 • Działania w ramach Dobrych Praktyk - kontynuacja ubiegłorocznej Innowacji : "Przedszkolaki wesołe zdobywają szkołę'

  Brak opisu obrazka
  W ramach Dobrych Praktyk kontynuowano ubiegłoroczną Innowację "Przedszkolaki wesołe zdobywają szkołę" realizowaną w roku szkolnym 2013/2014.  Dzieci w drugim półroczu 2014/2015 r.  chodziły do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach na zajęcia prowadzone według ustalonego harmonogramu.
  Data publikacji: 28-07-2015 21:35
Wersja XML