Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dokument - wniosek o przyjęcie dziecka, do pobrania.

Wniosek o przyjęcie: DOCwniosek 2018.doc (85,00KB)

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka:

DOCXoświadczenie 2018.docx (15,59KB)
 

 • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach na rok szkolny 2018/2019

  Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym -od dnia05.02.2018 do 13.02.2018 r.

  II Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola- od dnia14.02. 2018do 26.02 2018 r.

  III Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 27.02.2018 r do20.03.2018r.

  IV Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych doprzedszkola–23.03.2018r.

  V Potwierdzenie przez rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia do przedszkola– 26.032018 r.do 05.04.2018 r.

  VI Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola –09.04.2018r.

  VII Uruchomienie procedury odwoławczej– 10.04.2018 r.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 09-02-2018 20:57
Wersja XML