Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 - terminy

  Terminy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym - od dnia 18.02.2019 do 22.02.2019 r.

  2. Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin postępowania rekrutacyjnego 25.02.2019 r. - 11.03.2019 r. termin post. uzup.  - 13.04.2019 r. - 17.04.2019 r.

  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  – termin postępowania rekrutacyjnego 12.03.2019 r. - 29.03.2019 r. termin post. uzup.  - 18.04.2019 r. - 07.05.2019 r.

  4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przedszkola  - termin postępowania rekrutacyjnego 03.04.2019 r. -  termin post. uzup.  - 08.05.2019 r.

  5.  Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia – 04.04.2019 r. - 09.04.2019 r. termin post. uzup.  - 09.05.2019 r. - 14.05.2019 r.

  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc - 12.04.2019 r. termin post. uzup.  - 17.05.2019 r.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 04-02-2019 14:22
Wersja XML