Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

DOCXpotwierdzenie woli zapisu 2020.docx (13,38KB)

DOCWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA.doc (87,50KB)

DOCXdeklaracja godzinowa 2020-21.docx (16,03KB)

Informacja dla Rodziców, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wszystkie dzieci spełniające określone warunki  lub kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zostały przyjęte do Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach.  Więcej informacji pod numerem telefonu placówki 774210024. 

Prosimy także   o potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które znajduje się w załączniku. Oświadczenie należy dostarczyć do placówki do 08.04.2020r.

 • Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

  Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  Terminy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym - od dnia 13.02.2020 do 24.02.2020 r.

  2. Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola - termin postępowania rekrutacyjnego 24.02.2020 r. - 10.03.2020 r. 

  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  –  11.03.2020 r. - 27.03.2020 r. termin post. uzup.  

  4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przedszkola  -  01.04.2020 r. 

  5.  Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 02.04.2020 r. - 08.04.2020r.

  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych do przedszkola  - 14.04.2020 r. 

  7. Uruchomienie procedury odwoławczej - 14.04.2020 r. 

  zobacz więcej
  Data publikacji: 01-03-2020 21:34
Wersja XML