Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

  "Na Śląsku Opolskim rośniemy i mieszkamy, bo naszą Małą Ojczyznę kochamy" – wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych naszego regionu w edukacji czytelniczej, przyrodniczej, matematycznej i informatycznej.

   

  - kształtowanie ekspresji  słownej oraz rozwijanie twórczej postawy , wzbudzanie zainteresowania słowem czytanym,

  - poznawanie legend, bajek, wierszy związanych z regionem,

  - nauka piosenek i prostych tańców ludowych,

  - wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i środowiska lokalnego w edukacji dzieci,

  - spotkania z artystami i ciekawymi ludźmi z najbliższego środowiska,

  - organizacja wycieczek po regionie,

  - współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi.

  - wykorzystanie gwary śląskiej w krótkich scenkach teatralnych,

  - wykorzystanie technologii informatycznych w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci,

  -  tworzenie możliwości zdobywania różnorodnych doświadczeń, stanowiących  podstawę późniejszego zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć w najbliższym terenie,

   

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  I. "Słuchamy i czytamy - twórczość dzieci rozwijamy" - stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez systematyczny kontakt z literatura.

  II. Chętnie przekształcamy i działamy, z matematyką problemów nie mamy" - dalsze wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych na miarę ich potrzeb i możliwości.

   

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  I. "Piękno wokół nas' -wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych naszego regionu w edukacji czytelniczej i przyrodniczej dzieci.

  II. "Zwinny matematyk" - rozwijanie sfery intelektualnej w toku zabaw matematycznych i sportowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji dzieci.

   

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015         


  I. "Muzyką malowane" – rozwijanie ekspresji twórczej  - integracja muzyki z plastyką" – kontynuacja założenia z ubiegłego roku

  II.  "Mały badacz i odkrywca" – rozwijanie twórczych postaw dzieci, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymenty.

   

  " Aby rozwijać się , wzrastać, osiagać pewność siebie dzieci muszą dotykać , bawić się , pracować, doswiadczać piękna, różnorodności, złożoności świata, muszą rozwijać smak aktywności i twórczości "
                                                                             (B. Ferrero )
   
  Główne cele :

  • Stwarzanie warunków dla harmonijnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień : muzycznych , swobodnej twórczości  oraz przeżywania piękna i odbioru sztuki.
  • Zaspokajanie ciekawości i rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych .
  • Tworzenie warunków do eksperymentowania, doswiadczania, formułowania wniosków z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości

   

  ZAŁOŻENIA PLANU ROCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

  •      "Muzyką Malowane- rozwijanie ekspresji twórczej - integracja muzyki z plastyką"
  • "Wspieranie umiejętnosci interpersonalnych poprzez działania oparte na Teorii Inteligencji Wielorakiej"

   

  PDFPROGRAM WYCHOWAWCZY 2013-2014.pdf (94,21KB)

  PDFteoria inteligencji wielorakich_1_.pdf (349,34KB)

  PDFVI edycja programu Kubusiowi Przyjeciele Natury.pdf (49,86KB)

  zobacz więcej
  Data publikacji: 11-09-2013 21:46
Wersja XML