Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018: "Na Śląsku Opolskim rośniemy i mieszkamy, bo naszą Małą Ojczyznę kochamy" – wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych naszego regionu w edukacji czytelniczej, przyrodniczej, matematycznej i informatycznej.   - kształtowanie ekspresji  słownej oraz rozwijanie twórczej postawy , wzbudzanie zainteresowania słowem czytanym, - poznawanie legend, bajek, wierszy związanych z regionem, - nauka piosenek i prostych tańców ludowych, - wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i środowiska lokalnego w edukacji dzieci, - spotkania z artystami i ciekawymi ludźmi z najbliższego środowiska, - organizacja wycieczek po regionie, - współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi. - wykorzystanie gwary śląskiej w krótkich scenkach teatralnych, - wykorzystanie technologii informatycznych w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci, -  tworzenie możliwości zdobywania różnorodnych doświadczeń, stanowiących  podstawę późniejszego zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć w najbliższym terenie,   GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. "Słuchamy i czytamy - twórczość dzieci rozwijamy" - stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez systematyczny kontakt z literatura. II. Chętnie przekształcamy i działamy, z matematyką problemów nie mamy" - dalsze wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych na miarę ich potrzeb i możliwości.   GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. "Piękno wokół nas' -wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych naszego regionu w edukacji czytelniczej i przyrodniczej dzieci. II. "Zwinny matematyk" - rozwijanie sfery intelektualnej w toku zabaw matematycznych i sportowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji dzieci.   GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015          I. "Muzyką malowane" – rozwijanie ekspresji twórczej  - integracja muzyki z plastyką" – kontynuacja założenia z ubiegłego roku II.  "Mały badacz i odkrywca" – rozwijanie twórczych postaw dzieci, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymenty.   " Aby rozwijać się , wzrastać, osiagać pewność siebie dzieci muszą dotykać , bawić się , pracować, doswiadczać piękna, różnorodności, złożoności świata, muszą rozwijać smak aktywności i twórczości "                                                                            (B. Ferrero )   Główne cele : Stwarzanie warunków dla harmonijnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień : muzycznych , swobodnej twórczości  oraz przeżywania piękna i odbioru sztuki. Zaspokajanie ciekawości i rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych . Tworzenie warunków do eksperymentowania, doswiadczania, formułowania wniosków z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości   ZAŁOŻENIA PLANU ROCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014      "Muzyką Malowane- rozwijanie ekspresji twórczej - integracja muzyki z plastyką" "Wspieranie umiejętnosci interpersonalnych poprzez działania oparte na Teorii Inteligencji Wielorakiej"   PDFPROGRAM WYCHOWAWCZY 2013-2014.pdf PDFteoria inteligencji wielorakich_1_.pdf PDFVI edycja programu Kubusiowi Przyjeciele Natury.pdf
  Data publikacji: 11-09-2013 21:46
Wersja XML